ابلاغ قرارداد اجرای عملیات بهره برداری تجهیزات و تاسیسات پروژه میدان نفتی آزادگان شمالی

ابلاغ قرارداد بهره برداری پروژه  آزادگان شمالی

با ابلاغ برنده شدن شرکت تسکو در مناقصه اجرای عملیات بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از تجهیزات سطح الارضی میدان نفتی آزادگان شمال از سوی شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت تسکو فعالیت خود را در پروژه مذکور از مورخه ۱۰۴۱/۲/۱۰ آغاز نموده و در حاضر اجرای عملیات تولید و بهره برداری تجهیزات سطح الارضی در 2 میدان نفتی آزادگان شمال و جنوب در اختیار تیم توانمند شرکت تسکو قرار گرفته است.